środa, 25 maja 2016

Projekotwanie plot z Winylu na plot i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz szczególnych wypadków.

Konstrukcja plotki plastykowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz kilku przypadków.

Sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie plastykowe na plot i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji oraz zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak projektowane balaski z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest niekompatybilne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku kiedy proponowane ogrodzenie plastykowe na plot i furtkę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz